Tag Archives: 15mm

irix 15mm f2.4 เลนส์มุมกว้าง Distort น้อย

irix : เลนส์สัญชาติSwiss มีถิ่นกำเนิดในเกาหลี กลายเป็นเลนส์ลูกครึ่งคุณภาพสูงในราคาที่ไม่ไกลเกินเอื้อม ด้วย Distort ที่น้อยกว่า