Tag Archives: Long Exposure

สร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยเทคนิค Long Exposure

การถ่ายภาพ Long Exposure

การถ่ายภาพ Long Exposure คือการใช้ความไวชัตเตอร์ที่ช้าหรือนานกว่าปกติในการถ่ายภาพ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างในการถ่ายภาพนั้น