Tag Archives: Marumi

รู้มั้ย? Filter ของ Marumi ผลิตมาจากที่ไหน?

  Filter จาก Marumi นั้นมีวางจำหน่ายมาในประเทศไทยยาวนานกว่า 20 ปี นับตั้งแต่กล้องฟิลม์ยังเจิดจรัสอยู่ในวงการถ่ายภาพ จนถึงยุคกล้องดิจิทัลในวันนี้ แต่มีใครรู้ไหมครับว่า Marumi นั้น ถูกผลิตมาจากที่ไหน? เราเริ่มจากญี่ปุ่น ประเทศที่เทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลก ลึกเข้าไปยังจังหวัดนางาโนะ ใจกลางของประเทศญี่ปุ่นที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ ด้วยสภาพแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ บริษํททางด้านอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีหลายแห่งจึงเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นฐานการผลิตสินค้าของตน และ Marumi เองก็เช่นกัน? โรงงานผลิตฟิลเตอร์ของ Marumi ถูกตั้งขึ้นที่นี่จนถึงตอนนี้เป็นเวลามายาวนานกว่า 60 ปี (ตั้งแต่ปี 1952) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตฟิลเตอร์ของ Marumi ทำให้ได้ชิ้นแก้วที่มีคุณภาพสูง จนได้รับความเชื่อถือจากบริษัทในประเทศเยอรมัน ในช่วงปี 1970 และอีกหลายบริษัทในแต่ละประเทศทั่วโลก และได้จดทะเบียนแบรนด์สินค้าในนาม “Marumi” เป็นครั้งแรกในปี 1980s เพื่อผลิตฟิลเตอร์คุณภาพดีในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ในปี 2003 ฟิลเตอร์รุ่น DHG ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อตอบรับตลาดกล้องดิจิทัล และในปี 2013 ที่ผ่านมา “Marumi EXUS” ฟิลเตอร์คุณภาพสูงสำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพ และ “Fit & […]